post

Европейската комисия одобри финансирането на 183 нови проекта по програмата LIFE+, която е насочена към опазване на околната среда, за периода 2007-2013 година, съобщи БТА.

Проектите са от всички държави членки на ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, климатичните изменения, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи. Общата инвестиция е в размер на 530 милиона евро, от които 244 милиона евро ще бъдат предоставени от ЕС.

Комисията е получила 748 кандидатури. От тях 183 бяха избрани за съфинансиране по трите компонента на програмата – LIFE+ “Природа и биологично разнообразие”, LIFE+ “Политика и управление в областта на околната среда” и LIFE+ “Информация и комуникации”. Петдесет и пет от тези проекти включват партньори от повече от една държава членка.

Проектите по LIFE+ “Природа и биологично разнообразие” подобряват природозащитния статус на видове и местообитания, заплашени от изчезване. За тях е предвидена обща инвестиция от 223 милиона евро, от които ЕС ще предостави около 125 милиона евро.

Проектите по LIFE+ “Политика и управление в областта на околната среда” са пилотни  и подпомагат разработването на новаторски идеи, технологии, методи и инструменти, свързани с политиките на ЕС. Избрани за финансиране са 104 проекта, представени от широк кръг организации от публичния и частния сектор. За тях се предоставя обща инвестиция от 286 милиона евро, от които ЕС ще предостави около 109 милиона евро.

Проектите по LIFE+ “Информация и комуникации” се занимават с разпространение на информация и популяризиране на въпросите, свързани с околната среда, както и с провеждане на обучения и повишаване на осведомеността относно предотвратяването на горски пожари. Избрани за финансиране са 15 проекта в осем държави-членки, за които общите инвестиции са 20,4 милиона евро, като ЕС ще предостави около 10,1 милиона евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *