post

Министерският съвет одобри Кредитно споразумение за структурен програмен заем между България и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), свързано с изпълнението на проект „Автомагистрала Тракия лотове 2, 3 и 4″, съобщиха от правителствения пресцентър.  Така могат да бъдат използвани средства за покриване на частта „национално съфинансиране” в размер до 76 400 000 евро.

С документа се поставят условия за предоставянето на средствата като заемополучателят  в лицето на държавата следва да гарантира, че бенефициентът – Агенция „Пътна инфраструктура” ще предприеме действия по реорганизацията на управлението на пътния сектор по линия на прегледа на съществуващите институционални договорености, подготовка на варианти за реформа и по приемането на Националната транспортна стратегия.

Също така одитирането на безопасността на пътищата да бъде извършено в съответствие с приложимата директива на ЕС и по време на строителните работи да бъде извършен адекватен надзор по проекта.
Съгласието на българското правителство по параметрите на разпределението ще се изразява в писмото за разпределение, което ще бъде подписано от българска страна от заместник-министъра на финансите Боряна Пенчева и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Георги Прегьов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *