post

Добрич и Констанца ще получат близо 8 милиона евро за реализация на Проект СМАРТ „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца – Добрич – транспортна инфраструктура” по Оперативната Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013″.

Основната цел на проекта е подобряване на достъпността и повишаване на мобилността в трансграничния регион. Това е вторият одобрен общински трансграничен проект в партньорство с Областен съвет Констанца. Дейностите включват реновиране на пътни отсечки в Добрич и доставка на пътно оборудване в Констанца.

В рамките на две години в Добрич ще бъдат напълно реконструирани три отсечки от важни пътни артерии, позиционирани в индустриална зона и свързващи вход и изход с Констанца. Ще бъдат реконструирани: бул. „25 септември” с дължина 2. 09 км , улица „Калиакра” с дължина 1, 510 км. и улица „Поп Богомил” с дължина 1, 093 км.

По проекта са предвидени още дейности по проучване, анализ и оценка на трафика в трансграничната зона Добрич – Констанца, както и разработване на съвместна стратегия за подобряване на трансграничната мобилност.

За българската община финансирането е в размер на 4 394 097, 40 евро, а за румънската страна е 3 241 012,81 евро.

Продължителността на проекта е 25 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *