post

Четири нови процедури на стойност 545 млн. евро ще бъдат пуснати по ОП „Конкурентоспособност” до края на годината, стана ясно по време на семинар, посветен на напредъка по усвояване на средства от оперативната програма.

През септември и октомври ще бъдат пуснати процедури за инвестиции в зелена индустрия (40 млн. евро), технологична модернизация в малки и средни предприятия (50 млн. евро), подкрепа за научноизследователска и развойна дейност на фирмите (30 млн. евро) и развитие на приложните изследвания в изследователски организации (10 млн. евро).

Нашата цел е да осигурим възможност за максимално усвояване на средствата до края на програмния период, каза по време на срещата министър Трайков. Той очерта основните резултати от преструктурирането на работата до момента: финансирането по програмата вече е по-фокусирано и е насочено към приоритетни сектори, които имат потенциал да създадат новото лице на българската икономика – интелигентна и с висока добавена стойност.

В момента се водят преговори с Европейската комисия да се осигури допълнителен финансов ресурс от 200 млн. евро от Оперативната програма, които, заедно с привлечения ресурс от 200 млн. евро от банките, да осигурят кредити при сериозно намаляване на лихвите за предприятията, стана ясно още по време на семинара. Идеята е ресурсът от Оперативната програма да бъде предоставен при 0% лихва, а комбинацията с банковия ресурс да осигури намаляване на лихвените равнища до 4-5%, обясни заместник министър Евгени Ангелов.

По отношение на инициативата Джереми, Трайков припомни, че според договорихме с Европейския инвестиционен фонд средствата да се ползват и за рисково финансиране на фирмите. Преди дни беше подписано споразумението между ЕИФ и петте банки, избрани да обслужват гаранционния фонд. По линия на Джереми за него са отделени около 150 млн. лева, но благодарение на привлечения и от банките ресурс малките и средните предприятия ще богат да разчитат на общо 800 млн. лева заеми при преференциални условия – по-ниски лихви и по-малко обезпечение, добави той.

По думите на министър Трайков сериозен успех е фактът, че ангажираме минимални средства на държавата при многократно по-голям финансов ресурс за предприятията. Чрез привличането на частния сектор в процеса и използването на револвиращи финансови инструменти, на 1 евро, отпуснато от Джереми, се добавят 2.25 евро частни капитали, подчерта министър Трайков.

Това е нова посока и в дейността на Европейската комисия. Използването на инструментите на финансовия инженеринг ще бъде много по-силно застъпено през следващия програмен период, подчерта и зам. министър Ангелов. Затова и опитът на България в тази посока е особено ценен и в момента се популяризира в рамките на Евросъюза.

До момента по ОП „Конкурентоспособност” са сключени договори на обща стойност 836 млн. лева. Към бенефициентите са изплатени 494.3 млн. лева, като огромната част от тези суми е договорена и разплатена след 1 юли 2009 г. Сега 71% от всички постъпили искания за плащане са изплатени, подчерта още министър Трайков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *