post

Министерският съвет прие решение за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала „Летище Балчик” ЕООД. Решението е в изпълнение на РМС 538 от 19 юли 2011 г.

Капиталът на дружеството ще бъде 390 000 лв., разпределен в 390 000 дяла по един лев всеки – собственост на българската държава.

Предвижда се министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството, да определя управителя и да сключи договор за възлагане на управлението, както и да приеме учредителния му акт.

Припомняме, че в свое заседание от 6 юли Правителството отне от Министерството на отбраната и предостави на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията летището в Балчик. Намерението на кабинета е то да бъде използвано за граждански полети.

Летище Балчик е неактивно военно летище. Промяната в предназначението му ще позволи подобряване на авиоуслугите по българското Черноморие, особено в активния туристически сезон.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *