post

МОСВ получи официални решения за удължаване на финансовите меморандуми по проектите за интегриран воден цикъл на гр. Кюстендил и гр.Варна, както и за два финансови меморандума за техническа помощ. Решенията на Комисията предвиждат удължаване срока на допустимост на разходите по проектите до 31 декември 2011 г. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Това са първите от поредицата очаквани решения на Европейската Комисия за удължаване допустимостта на разходите за шест инфраструктурни проекта (София, Варна, Шумен, Кюстендил, Кърджали и Смолян) и два проекта за техническа помощ.

Общата стойност финансовите мемодандуми е 408,9 млн. лв, а реално спестените пари на българските данъкоплатци са на стойност 56 млн. лв.

Финансовият меморандум за гр. Кюстендил за отпускане на 21 млн. евро безвъзмездна помощ на Общността е подписан през м. декември 2005 г. Той включва договор за строителство и реконструкция на ПСОВ, договор за рехабилитация и разширение на  ВиК мрежата в Кюстендил, два договора за строителен и авторски надзор и един договор за техническа помощ.

Финансовият меморандум за гр. Варна за отпускане на 25 млн. евро безвъзмездна помощ на Общността е подписан през м. февруари 2004 г. Той включва договор за строителство и реконструкция на ПСОВ, договор за рехабилитация и разширение на  ВиК мрежата в града, договор за трансформация на канализационно-помпена станция в кв. Аспарухово, договори за строителен и авторски надзор и един договор за техническа помощ.

С двете технически помощи се подпомага разработването на инвестиционни проекти за финансиране от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” в секторите “Води” и “Отпадъци”.

Усвоените средства по Програма ИСПА към края на месец юли 2011 г. възлизат на 755 млн.лв. или 71,42% спрямо бюджета на подписаните договори. За сравнение през м.юли 2009 тези средства са били едва 353 млн.лв. или 37% . Степента на усвояване по финансови меморандуми спрямо договорираното е 80,87%.

Към момента по  програма ИСПА в сектор „Околна среда” са изградени и въведени в експлоатация съгласно изискванията на българското законодателство 12 пречиствателни станции за отпадъчни води (Ловеч, Монтана, Севлиево, Бургас – Меден Рудник, Попово, Смолян, Балчик, Кюстендил, Кубратово, Благоевград, Горна Оряховица и Сливен), 98 км канализационна и 171 км водопроводна мрежа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *