post

“Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД и “Рибни ресурси” ЕООД – Созопол да влязат в т.нар. забранителен списък за приватизация прие на първо четене вчера парламентът.
Депутатите гласуваха на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесени от Министерския съвет, съобщи БТА.

Когато беше направено преди около три месеца предложението за НДК беше аргументирано с голямото обществено значение на осъществяваната от дружеството дейност и запазването му като културен център с национално значение за организиране и провеждане на културни, научни, образователни, конгресно-конферентни и обществено- политически прояви в страната и в чужбина.

“Рибни ресурси” пък изпълнява значителна роля в земеделието на България и има стратегически характер по отношение на специфичния пазар на подобен тип пристанищни услуги в съответствие с държавната политика в сектор “Рибарство”.

В списъка на дружествата, чиято приватизация е забранена, се включват търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях. Причината е, че те играят значителна роля за развитието на икономиката на страната.

Парламентът прие и идентични промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които предвиждат включването на НДК в т.н. “забранителен списък” за приватизация.

Депутатите отложиха гласуването на предложението за промени, които предвиждат от забранителния списък да се извадят “АДИС” ЕООД, “Аудиовидео Орфей” ЕАД, “Български пощи” ЕАД, “Военно издателство” ЕООД. Като мотив вносителите на предложението изтъкнаха, това че тези дружества вече не отговарят на критериите, поради които са били включени в забранителния списък.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *