post

Днес е стартът на реконструкцията на ЛОТ 22 А по проект „Транзитни пътища V“ на Агенция „Пътна инфраструктура“. Това е най-големият обект, с обща дължина от близо 110 километра, включен в програма „Държавни инвестиционни заеми“.

Стойността на строително-монтажните работи е 31 805 583,95 лева без ДДС. Финансирането е от републиканския бюджет и Европейската инвестиционна банка.

Срокът на строителните работи е 24 месеца. Изпълнител е сдружение „Роудс 2009” с водещ партньор „Алпине Бау” GmbH, Австрия.

По проект предстои основна рехабилитация на четири пътни участъка:
Участък 1: Път II-84 „Юндола – Разлог” от км 54+390 до км 107+114
Участък 2: Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово” от км 36+570 до км 53+761.30
Участък 3: Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово” от км 53+761.30 до км 74+038.59
Участък 4: Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово” от км 74+038.59 до км 93+670.71

Включените за рехабилитация в Лот 22 А отсечки от републиканската пъна мрежа са от изключително значение както за местното население, така и за транзитно преминаващите през ГКПП „Илинден” и към границата с Гърция.

Проектът включва изпълнението на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, предпазна ограда и парапет; усилване на съществуващата настилка чрез асфалтово пренастилане; осигуряване на ново и подобряване на съществуващото пътно отводняване; ремонтни работи и подмяна на хидроизолация на 20 броя съоръжения; реконструкция на електропроводи, реконструкция на ТТ кабели.

По-късно в Разлог ще бъде открит рехабилитираният входно-изходен път на града. Стойността на строително-монтажните работи е 1 658 857,25 лева, като финансирането е изцяло осигурено от МРРБ. Обновеният четирилентов участък с дължина 1,5 км свързва града с централния път между Благоевград и Гоце Делчев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *