post

Правителството ще поиска от Международната банка за възстановяване и развитие удължаване крайната дата на приключване на Заемното споразумение между България и банката с 18 месеца – до 31 декември 2013 г. То беше подписано през март 2007 г. и е по Втория проект за улесняване на търговията и транспорта. По-дългият срок ще гарантира ефективното изпълнение на основните и най-важни дейности по проекта, съобщават от правителствената пресслужба.

Първоначалната обща стойност на Втория проект за улесняване на търговията и транспорта е 54,6 млн. евро, от които 40,9 млн. евро са заем от Световната банка и 13,7 млн. евро – съфинансиране от държавния бюджет.

Кредитният инструмент е специфичен инвестиционен заем с период на погасяване 17 г., включително петгодишен гратисен период. С преструктурирането общата стойност на проекта се намалява на 52,7 млн. евро, а заемът – на 39,5 млн. евро.

Тези средства ще осигурят пълното завършване на строителните работи за рехабилитацията и реконструкцията на ГКПП „Капитан Андреево”, изграждането на новия митнически терминал в Свиленград и на 3,4 км подходен път към граничния пункт, който е участък от магистрала „Марица”.

Към края на м. юни 2011 г. по проекта са сключени 45 договора, което е 74% от общо планираните по проекта, и са усвоени 13,1 млн. евро. Подписани са два големи договора за строителство и строителен надзор на последния участък от магистрала „Марица”, планирано е до края на 2011 г. сключване на други договори за доставка на големи рентгенови системи за Агенция „Митници”, за строителство и строителен надзор на ГКПП „Капитан Андреево” и митническия терминал в Свиленград.

Очакванията от реализирането на проекта са повишаване ефективността и ефикасността на граничния контрол на ключови ГКПП, което ще доведе до ускоряване на трафика и намаляване на времето за контрол и проверка на товари и камиони. Модернизацията на процедурите ще доведе до по-ниски транспортни разходи и повишаване качеството на трафика и търговските дейности както за страната, така и в международен аспект.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *