post

Козметичната компания NIVEA стартира инициатива за залесяване на територии с нарушено екоравновесие. Следвайки философията зад своя новата си натурална серия, компанията търси хиляди хора в интернет, които да дарят своето виртуално листенце на адрес www.NIVEA.bg/leaf. Това те могат да направят в рамките на кампанията от 1 до 21 септември.

От концерна си поставят цел от 10 000 листенца, като за всяко създадено такова NIVEA ще предоставя по 50 ст.
Набраните средства ще бъдат разпределени за залесяване и съпътстващи дейности с цел възстановяване на пострадали или унищожени от човешка дейност или природни бедствия гори, включително за възстановяване на крайречни гори или гори във влажни зони.

Залесяванията ще се извършат с местни видове, характерни за естествената растителност на избраните места. Активностите ще бъдат извършени и контролирани от фондация „ЕкоОбщност”.

Залесяването на горските райони с местни дървесни видове е основно средство, с което може да се противодейства на нанесените поражения и да се подпомогне укрепването на естествените местообитания и екосистеми в тези райони, подчертават от компанията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *