post

Представители на организации на малките и средните предприятия в ЕС са изготвили стратегия, която да гарантира ръста на бизнеса. Според нея стартът на нов бизнес ще става за по-малко от 3 дни, а таксите ще бъдат под 100 евро. Ще бъде подобрен и достъпът до финансиране, намалена бюрокрацията на всички нива на администрацията в ЕС, се казва още в документа, цитиран на сайта на Европейската комисия (ЕК).

Стратегията е част от Закона за малкия бизнес в Европа, приет още през 2008 година. По-рано през годината беше изготвена ревизия на документа, която показа слабото изпълнение на заложените мерки. Нормативният документ беше изготвен, за да подпомогне стратегията Европа 2020 за икономическото развитие на ЕС, припомня iNews.bg.

Преди да бъдат изготвени законодателни промени обаче ще се извършват тестове както от ЕС, така и от различните държави в общността. Те ще проверят състоянието на сектора и ще гарантират, че няма да има нови проблеми при развитието на малкия бизнес в общността.

Редактор: Мая Димитрова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *