post

Столична община организира конференция по проект: „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София”. Разработката се изготвя с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година.

На форума ще бъде предоставена информация за проекта, който има отношение към бъдещото устойчиво развитие на град София.

Конфеенцията ще се проведе на 27 октомври от 11.00 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община ул. „Сердика” № 5. На нея ще присъстват Мария Бояджийска-заместник – кмет, Надя Николова-директор дирекция „Европейски програми и проекти” и Кръстина Галова – общински съветник.

Редактор: Ина Папазова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *