post

През третото тримесечие местните администрации са издали 1 335 разрешителни за строеж на жилищни сгради с над 2,5 хил. жилища и с 438 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Броят на разрешителните нараства с 1,2% спрямо предходното тримесечие, но за сметка на жилищата, които намаляват с 16,3%.

Статистиката отчита обаче спад в издадените разрешителни за построяването на административни сгради и офиси. За тримесечието те са 61, което е с 9% по-малко.

На годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 1,8%, докато разгънатата им застроена площ и жилищата в тях намаляват съответно с 1,2% и 25,5%. Нарастване бележи и броят на административните (с 8,9%) и на другите сгради (с 18,1%). При административните сгради общата застроена площ обаче намалява с 30,4%, докато при другите сгради се увеличава с 16,6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в Бургас (155), Пловдив (148), София (130), София (град) (129) и Варна (122). Най-много жилища предстои да бъдат започнати в Бургас (429) и Варна (405).

В периода юли – септември е започнал строежът на 721 жилищни сгради с 1 689 жилища в тях и с 227 хил. кв. м обща застроена площ. Положени са основите и на 31 административни сгради и офиси с 23,5 хил. кв. м РЗП , както и на 565 други сгради с 333 хил. кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 1,5%, жилищата в тях – с 20,6%, а общата им застроена площ – със 17,1%. Започнатите административни сгради са по-малко с почти 14%, другите сгради – с 16,7%, докато съответната им обща застроена площ се увеличава съответно с 12,6 и 27,9%.

В сравнение с третото тримесечие на миналата година започнатите нови жилищни сгради намаляват с 4,8%, жилищата в тях – с 25,3%, а РЗП – с 15,9%. Същевременно е регистрирано увеличение на започнатите административни сгради с 6,9%, на другите сгради – с 9,9%, и на общата им застроена площ – съответно с 30% и 27,5%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите София (80 жилищни и 39 други сгради), Варна (90 жилищни и 24 други сгради) и София (град) – (58 жилищни, 6 административни и 41 други сгради).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *