post

На 4 ноември ще започнат ремонтните дейности по два пътя в област Ловеч  – път ІІ-35 Троян-Кърнаре и на път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София-Черни Вит – (ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+353, Област Ловеч. Договорите за строителството и надзора бяха подписани вчера в Агенция “Пътна инфраструктура”.

Двата участъка са част от Лот 17 и общата им дължина 19.066 км. Стойността  на договора за строителство е 8 769 799.49 лева без ДДС, а стойността на договора за консултантски услуги – 58 420 лева без ДДС. Проектът ще бъде съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Проектът предвижда нова настилка и оформяне на нови банкети, ремонт на съществуващите бетонови улеи и полагане на нови бордюри, подмяна на съществуващи облицовани окопи с нови, отводнителни улеи и малки съоръжения, почистване и ремонт на съществуващите водостоци, дъждоприемни и ревизионни шахти в населените места. Ще бъдат обновени десет големи съоръжения -мостове, като за три от тях с недостатъчна широчина се предвижда да бъдат разширени.

В проекта са включени и подмяна на съществуваща стоманена предпазна ограда с нова, възстановяване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация с цел да се осигури безопасността на движението. В по-дългосрочен план това ще допринесе за намаляване на вредните емисии, отделяни при движението по рехабилитираните пътни участъци и за намаляване в значителна степен на времевия интервал за преминаване по трасето, се казва в прессъобщение на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *