post

Общо 14 проекта ще получат финансира по етап ІV на ОП „Регионално развитие“ за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища, съобщиха от Управляващия орган на програмата.

Бенефициент по схемата е Агенция „Пътна инфраструктура”.

В рамките на крайния срок (1 август 2011 г.) са подадени 15 проектни фиша, разделени на два компонента:
Компонент 1:  от Лот 32 до Лот 38 за наличния свободен ресурс по схемата;
Компонент 2: от Лот 39 до Лот 46 и Лот 52 – резервна листа в случай на освобождаване на ресурс по схемата.

Одобрени за финансиране проекти са на обща стойност 148 205 132 лева.

Проектен фиш за Лот 44 ще бъде финансиран след освобождаване на достатъчен финансов ресурс по схемата.

Фишовете по настоящата схема са насочени към второкласни (извън Трансевропейската транспосртна мрежа)  и третокласни пътища, които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал, както и второкласни (извън Трансевропейската транспосртна мрежа) и третокласни пътища осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *