post

В Ябланица започна изграждането на пречиствателната станция за отпадъчните води на града. съобщиха от местната админисрация. Проектът е на стойност 10 млн.лв., осигурени от Оперативна програма „Околна среда” и общината.

„Изпълнението на проекта е истинска антикризисна мярка заради привличането на нови инвестиции, понижаването на безработицата и създаването на нови възможности за повишаване регионалната конкурентноспособност в региона”, се казва в поздравителния адрес от министъра на околната среда и водите Нона Караджова.

Освен пречиствателното съоръжение, в рамките на проекта ще се изгради и 4.5 км. колектор, който ще събере всички отпадъчни води, които в момента се изливат в р. Ябленска.

„Избраната чешка технология на „Витковице” гарантира 98% пречистване на водата, така че в бъдеще язовирът край Ябланица ще стане едно прекрасно място за отдих и риболов”, изтъкна кметът инж. Цаков.

Осъществяването на интегрирания воден проект на Ябланица е разделен на два етапа. Първият, който вече стартира, включва изграждането на довеждащ колектор и на пречиствателна станция за отпадни води с работен капацитет за 5000 еквивалент жители. Избраната площадка за станцията е с площ от 2.5 дка и се намира в местността „Цигански бряг”, до язовир Гаргулица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *