post

Предстои отправяне на покана за доброволно премахване на незаконните строежи от вилно селище „Златна перла-1“, край Царево, съобщават от ДНСК. В случай на неизпълнение от страна на собственика, от органите на ДНСК ще бъдат предприети действия за принудително изпълнение на влязлата в сила заповед, съобщава Бургас инфо.

През 2006 г. от ДНСК са издали 10  заповеди, с които са отменени строителните книжа за 10 вилни сгради от „Златна перла-1″. Същите са потвърдени от Окръжен съд-Бургас и Върховен административен съд (ВАС) с влезли в сила съдебни решения, предвид което строежите се явяват незаконни.

След влизане в сила на заповедите за отмяна на издадените разрешения за строеж, от органите на ДНСК са образувани административни производства по чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията – за премахване на незаконните строежи.

През 2010 г. от РДНСК – Югоизточен район са издадени 8 броя заповеди за премахване, а през 2011 г. от ДНСК са издадени 2 заповеди за премахване, за десетте строежа, включени във вилно селище „Златна перла”.

Всички заповеди са обжалвани по съдебен ред пред Административен съд-Бургас.

Постановените до момента решения на Административен съд-Бургас, с които се отхвърлят жалбите на „Краш 2000″ ООД, са обжалвани с касационни жалби пред Върховен административен съд. Към настоящия момент все още не са приключили всички съдебни производства.

С Решение от 22.11.2011г. ВАС оставя в сила Решение от 12.05.2011г. на Административен съд-Бургас, с което е отхвърлена жалбата на касатора против заповед на Началника на Сектор Бургас към РДНСК-Югоизточен район за премахване на един от незаконните строежи във Ваканционно селище „Златна перла”.

Строителството на “Златна перла” стартира през февруари преди 5 години по инвеститорски проект на регистрираната в столицата “Краш 2000”. По това време собственици на фирмата с по 50% са Емил Петров и Бахтишен Казанджиева.

Проектът е за девет луксозни къщички и хотел с басейни между Царево и Варвара. След сигнал на еколози, че се строи на територията на природен парк “Странджа”, от екоминистерството предприеха проверка, която показа, че обектът няма оценка за въздействие върху околната среда.

Оказа се, че Община Царево е дала разрешенията въз основа на съгласувателно писмо, подписано от тогавашния зам.-министър на МОСВ Йордан Дардов. Според него ОВОС не е необходим, тъй като проектът е на площ под 10 дка. Дардов отрече да има нещо общо със съгласуването, а в последствие експертиза доказа, че подписът върху писмото не е негов. Произходът на документа така и остана загадка.

Редактор: Ина Папазова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *