post

В първите месеци на 2013 година България трябва да има нормативна база и работеща система за електронна идентификация на гражданите. Това означава всеки да има електронна лична карта, каза Валери Борисов, зам.-министър на транспорта, цитиран от  БТА.

Електронното управление е изведено като приоритет през последните шест месеца и правителството демонстрира силна политическа воля да го осъществи, каза Борисов. “У нас основният проблем пред електронното управление е липсата на координация между администрациите – те се изживяват като собственици на данните, с които работят и не искат да ги споделят с други ведомства“, подчерта зам.-министърът.

Той припомни, че само по един от проектите на ОП “Административен капацитет”, който е за над 18 млн. лв, ще бъдат предложени промени в нормативната база, свързана с електронното управление и електронната лична електронна идентификация на българските граждани.

Подготвят се и 50 електронни услуги за общинската администрация и за осъвременяване на портала на електронното управление на България. Работи се и по проект за 12 млн. лв. за осъвременяване на единната среда за обмен на електронни документи. Предлага се и въвеждане на SMS нотификация за извършените услуги през портала за електронно управление, каза още Борисов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *