post

Над 105 млн. лева са предвидени по Оперативна програма “Регионално развитие” за изграждане на дневни центрове и центрове за настаняване от семеен тип в 62 общини. Това заяви министър Лиляна Павлова на семинар, организиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Първите 26 общини с проекти за изграждане на подобни дневни центрове вече са одобрени. Предстои сключването на договорите през следващата седмица. Очаква се през януари следващата година да бъдат одобрени и проектите за останалите 36 общини.

В следващите 15 години тенденцията е да се върви към деинституционализация. Много е важно, като част от концепцията, центровете от семеен тип, които изграждаме, да бъдат в града. Така децата ще могат да общуват с връстниците си, както и с нас, допълни министър Лиляна Павлова.

Предвидено е в следващата Оперативна програма “Регионално развитие” да бъде включена голяма приоритетна ос, коята да обхваща три компонента – енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради, за публичните сгради и за тези, в които живеят малцинствени групи, обясни регоналният министър.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *