post

Пет държавни администрации вече ще обменят документи помежду си по електронен път. Вчера официално беше даден и стартът на системата за оборот на документация в Министерството на транспорта, Министерството на външните работи, Министерството наикономиката, енергетиката и туризма, Агенция “Пътна инфраструктура” и “Ръководство въздушно движение”, съобщи БНТ.

Електронният обмен спестява време, повишава ефективността на администрацията и намалява разходите на ведомствата. По думите на транспортният министър Ивайло Московски оборотът на документите ще спести най-малко по 400 хил. лв. на всяка от администрациите годишно или общо 2 млн. лв.

300 хил. се очаква да бъдат спестени само от транспортното министерство, което отделя тази сума годишно за куриери, когато се налага да изпраща документите на хартиен носител.

Ведомствата, които ще използват системата, вече са я тествали.

Останалите министерства разполагат с друг тип документооборот и се очаква поетапно в следващите два месеца да се включат и те. За МВР например се очаква това да стане до месец-месец и половина.

По отношение на общините, няма пречка и те да  бъдат вързани в системата, когато МРРБ се включи в електронния обмен, защото регионалното министерство и общините ползват сходна система за документооборот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *