post

През изминалия месец най-често теглените ипотечни кредити са в размер от 10 000 до 30 000 евро. Техният дял през ноември е 51,2%. Той обаче намалява спрямо октомври, когато е бил 58,5%. За сметка на това е отчетено нарастване на дела на кредитите в диапазона от 30 000 до 50 000 евро – 32,6% спрямо 28,6% през предходния месец. Леко повишение има и при ипотечните заеми между 50 000 и 70 000 евро, както и при тези над 90 000 евро, чийто дял нараства съответно с 0,9 и 1,5 пр. пункта.

92,6% от ипотечните кредити през ноември са изтеглени с цел покупка на жилище, сочат данните на Кредит Център. За строително-монтажни работи са взети 0,5% от кредитите, а за лично ползване – 6,9% от тях.

Най-активни остават кредитополучателите между 26 и 35 години. През ноември хора от тази възрастова група са изтеглили близо половината (46,9%) от ипотечните кредити. На второ място след тях се нареждат клиентите на възраст от 36 до 45 години, които са 38,8% от всички. Делът на кредитополучателите над 45-годишна възраст е 8%, а на тези между 18 и 25 години – 6,3%.

През ноември се наблюдава интересна статистика на кредитите според срока, за който са изтеглени. Ипотечните заеми със срок на погасяване от 21 до 25 години заемат най-голям дял от всички – 34,8%, като изпреварват тези, които традиционно са най-предпочитани – със срок между 16 и 20 години. Делът на последните съответно спада от 32,1% през октомври на 30,1% през ноември. На трето място се нареждат кредитите, взети за период от 26 до 30 години – 20,2%, следвани от тези, които трябва да бъдат върнати за срок между 10 и 15 години – 12,8%.

Процентът на финансиране, който кредитиращите институции отпускат, най-често е за сума, между 70% и 80% от стойността на сделката. През ноември ипотечните кредити в този диапазон са 36,8% от всички. Почти е изравнен делът на заемите, които са за 80-90% от цената на имота (18,2%), и тези, които покриват 60-70% от цената на жилището (17,4%). Между 50% и 60% финансиране по сделките е отпуснато в 12,9% от случаите през ноември, а между 40% и 50% – на 11,6% от клиентите.

Основната част от клиентите, които пристъпват към теглене на ипотечен кредит, са с месечен доход на домакинствата от 1500 до 2500 лв. Тази тенденция се потвърждава и през ноември, като делът на тези кредитополучатели дори нараства на 85,8% спрямо 84,6% през октомври. На второ място след тях се нареждат хората с доход в семейството до 1500 лв., чийто дял е 8,4%. Следват кредитополучателите с месечни приходи от 2500 до 4000 лв., които са 4,6% от всички. 1,2% от ипотечните кредити през изминалия месец са отпуснати на клиенти с доход на домакинствата над 4000 лв.

Според прогнозата на Кредит Център за 2012 година най-активна ще е групата на възраст между 25 и 35 години, като най-младите участници на пазара – тези под 25 години, ще намалеят. Ипотеките ще са с ясно предназначение – за покупка на имот. Най-често ще са със срок между 16 и 25 години. Лихвите ще се колебаят в двете посоки, но в рамките на 0.25 – 0.75% разлика от сегашните, а цените на повечето имоти ще вървят леко надолу. Комбинацията от всички тези фактори при липсата на сериозен катаклизъм на световно ниво ще направи пазара добър за хората със стабилни доходи и спестявания.

Редактор: Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *