post

 

Работата по АМ “Марица” ще продължи и през зимния сезон. Това каза инж. Лазар Лазаров, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаро, който инспектира в края на миналата седмица работите по аутобана.

В момента се извършват изкопни работи и направа на насипи.

Инж. Лазаров заяви, че очаква магистралата да бъде завършена в срок. АПИ ще продължи да контролира ежеседмично напредъка по изпълнението.

Общата дължина на трасето на АМ “Марица”, което се изгражда с финансиране от ОП “Транспорт” е 65,62 км. Проектът трябва да бъде изпълнен до края на 2013 г.

Общата стойност на сключените договори за ЛОТ 1 и ЛОТ 2 на АМ „Марица“ е 307 797 813,60 с ДДС. Към 21 декември 2011 г. на изпълнителите на обекта са изплатени средства на обща стойност от 30 690 355, 63 лв.

Проектът „Изграждане на АМ  „Марица”, Лот 1 и  Лот 2” е съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма”Транспорт” 2007-2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *