post

В промишлената зона на Разлог ще бъде изграден фотоволтаичен парк. Той ще бъде 15 МБт и ще се реализира на шест етапа до юни 2013 година.

Инвеститор в “Разлог Енерджи парк” е “Алфа Енерджи холдинг”. За паркът ще бъде поискан 25 годишен лиценз от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), съобщава 3-е news.

Паркът ще бъде разположен върху 513 декара на територията на Комбината за целулоза и хартия и завода за дрожди. До март следващата година се предвижда да бъдат монтирани 0.5 Мвт, а до юни още 2.5 Мвт. Намеренията са до края на пусковия срок да бъдат въвеждани в експлоатация по 3 Мвт. Ако бъдат приети промените в закона за ВЕИ, на всеки един от етапите инвеситорът ще получава отделна цена, по която ще продава електроенергията на НЕК.

Дружеството има подписан предварителен договор за изграждане на подстанция. Строителството в промишлената зона ще позволи улеснена процедура за реализация на проекта. Паркът ще използва фотоволтаични панели, произведени в предприятието на Соларпро холдинг. До момента холдингът има изградени четири централи от 3.63Wp, а още девет за 27.52 Wp са в процес на реализация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *