post

Петнадесет фирми и консорциуми подадоха оферти за участие в най-големия търг за дейности, свързани с ускоряване на електронното правителство, съобщиха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Процедурата стартира на 10 ноември 2011 година, като документация бяха закупили 62 компании закупиха.

Проектът „Развитие на административното обслужване по електронен път” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”. Бюджетът на проекта е 18 млн. лева.

В рамките на проекта ще бъде реализиран автоматичен обмен на най-използваните данни в държавата. В момента различните администрации изискват многократно данни от гражданите, макар че те  вече съществуват в някоя от тях.

„След приключване на проекта над 30 ключови регистъра ще обменят данни чрез служебни електронни услуги“, каза министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. По думите му очакваният финансов ефект от свързването само на 20 от основните  регистри като Търговски, Кадастър, ЕСГРАОН и други, надхвърля 80 млн. лв. годишно.

В рамките на проекта ще бъде усъвършенстван и единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 07 март 2013 г в случай, че няма продължителни процедури по обжалване на избора на изпълнител.

Фирмите, които подадоха своите предложения за участие в конкурса са:

1. Консорциум Интрасофт-БН
2. Хюлет-Пакард България
3. Технологика ЕООД
4. Консорциум Сиела ГТ&К ДЗЗД
5. Консорциум Сиенсис-Абати ДЗЗД
6. Обединение е-България
7. Стемо ООД
8. Ай Би Ес България ЕООД
9. Аксиор ООД
10. Дружество по ЗЗД обединение електронни административни услуги за държавна и общинска администрация
11. ДЗЗД Матерна И-гавърмънт
12. Консорциум Сдружение за електронно управление ДЗЗД
13. Консорциум Сирма-Интерконсулт
14. Консорциум ДЗЗД РАО Електорн
15. Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис ЕООД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *