post

“Намаляване на съфинансирането на проекти по Кохезионния фонд с 5% е един много реалистичен подход”. Така еврокомисарят по регионална политика Йоханес Хаан коментира въпросът, страните с най-добри финансови показатели в ЕС, да бъдат подпомогнати с пет процента, вместо с 20 % съфинансиране на проектите, изпълнявани с евросредства.

Вчера министърът по управление на еврофонодвете Томислав Дончев подписа меморандуми за разбирателство, партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС със Световната банка и с Европейската инвестиционна банка.

С документите България си гарантира достъп до знанията, опита и уменията в аналитично-консултантските услуги на най-висококвалифицираните експерти на международните финансови институции.

„С днешното подписване на меморандумите за разбирателство се създава техническата рамка на едно ново сътрудничество.Считам, че със своя безспорен опит и доказана експертиза всички тези институции ще бъдат в реална помощ не само за ползването на средствата сега, но и за адекватната подготовка на България за следващия програмен период. Нещо повече, ние не планираме просто да получаваме съдействие на ниво отделен проект, ние планираме да насочим общите си усилия към реформите, които текат в ключови сфери, които се финансират със средства от ЕС в сферата на стратегическото планиране”, заяви министър Дончев.

Консултантите на Световната банка ще предоставят своите услуги при реализирането на реформите, планирани в пътния, железопътния и водния сектор. Това ще допринесе за подобряване на качеството на подготовка и изпълнение на инфраструктурните проекти.

Аналогичният документ, подписан с Европейската инвестиционна банка, ще ангажира нейните експерти визготвянето и актуализирането на секторни стратегии и при дейности, свързани с многогодишно планиране, програмиране и бюджетиране, както и при подготовката на програмния период 2014-2020 г., при изпълнението на проекти и за повишаването на институционалния капацитет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *