post

Планира се да бъде създаден фонд за финансиране на техническата подготовка на малки проекти по Дунавската стратегия на местно и регионално равнище. Това стана ясно по време на втората годишна среща на всички координатори и национални лица за контакт по приоритетните области от стратегията на ЕС за Дунавския регион, съобщи МИЕТ. Форумът с представители на 14 държави се състоя на 30 и 31 януари в Букурещ и бе организиран от Европейската комисия и секретариатът й за стратегията – ИНТЕРАКТ и Министерството на външните работи на Румъния. България и Румъния са координатори за приоритетна област 3 “Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората”.

На конференцията в румънската столица европейската генерална дирекция „Регионално развитие” разясни платформата за финансиране на проекти по Дунавската стратегия. На 22 март тази година във Виена се планира първа по рода си среща между националните представители по стратегията, националната банка на Австрия и експерти от основните финансови програми на ЕС, бе съобщено в Букурещ. Очаква се разговорите във Виена да очертаят какви нужди имат страните за реализация на проектите и как банките и европрограмите могат да помогнат в този процес. Покани са отправени до всички институции, които участват в стратегията.

През юни 2012 г. координаторите на приоритетните области трябва да предадат в ЕК първия си доклад по изпълнението на стратегията. Участниците във форума обсъдиха и перспективите за финансиране на проекти по стратегията през следващия програмен период (2014-2020) и как всяка страна членка може да участва в преговорите по правната рамка за кохезионната политика, териториалното сътрудничество и структурните фондове на ЕС.

Българската и румънската делегации коментираха възможностите за работна координаторска среща след около месец отново в Букурещ по приоритетна област 3 “Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората”. Страната ни ще бъде представена на нея от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *