post

Г-н Василев,  Вашата компания има два проекта в  София – BLVD Residence и L!VD apartments. Първият беше реализиран по време на пазарен бум, а вторият се изпълнява в момент на икономическа криза. Може ли на да направите паралел между двата – какво се промени от инвестиционна гледна точка, като начин на изпълнение, тенденциите?
И двата парцела бяха закупени приблизително по едни и също време през 2007 година, който период беше изключително благоприятен за инвестиции и реализация и на двата проекта. Започнахме на първо време строителството на BLVD Residence и известен период след това LIVD apartments. По това време имаше значително голям интерес и към двата проекта, което доведе до сключването на голям брой предварителни договори за продажба. Още по време на строителството на BLVD Residence например беше продаден цял един вход от сградата, бяха подписани договри за наем на  4 700 кв. м офис площи с MONEYBOOKERS и 1 000 кв.м.  търговски площи с Билла България.

Подобна беше и ситуацията за LIVD apartments, където бяха сключени не малък брой предварителни договори за продажба на жилища. Този факт, както и разбира се осигуреното финансиране бяха от огромно значение за завършването на единия и продължаването на строителството на другия проект.

А случаят с Манастирски ливади? Сега е криза, а пазарът е пренаситен със свободни жилища? Не е ли прекалено рисков проектът?
На първо място ние сме поели отговорност към нашите клиенти, както казах в LIVD apartments, още на заелено бяха продадени повече от 10% от апартаментите (което никак не е малко за мащаба на проекта). Имайки предвид стремежа на Arco Real Estate да се установи дългосрочно на българския пазар, ние трябваше да защитим гласуваното доверие от страна на нашите клиенти и да направим всичко възможно този проект да стане факт. Целият екип на инвестиционния отдел на компанията положи огромни услилия, за да осигури необходимото финансиране и да възобновим строителството. На този етап вече продадените апартаменти са 20%, като завишението от 10%  е след 2009 г., който период беше изключително труден за сектора.

Този проект е също така е едно сериозно предизвикателство за компанията майка Arco Vara group-най-мащабният проект на групата от категория единични сгради (36 000 м2) и както казах по-горе сигурен начин да затвърди присъствието на компанията на българския пазар, след успешното завършване на първия ни проект BLVD residence, който беше така да се каже нашата “визитна картичка”.

На какво залагате, за да продаде проекта?
Причините са много. На първо място местоположението-в този район вече трудно може да се намери жилище-нашият парцел е всъщност последният останал незастроен. Много от клиентите и в момента живеят в южната част на София и искат да закупят жилище в същия район. Залагаме също така на достъпността на проекта – адекватнтите цени на апартаментите, имайки предвид вложените материали и качеството на строителство. Особено важно за реализиране на продажбите е начинът на плащане. Ние предлагаме възможност на нашите клиенти да заплатят на първо време единствено 10% от сумата, а остатъка при получаване на разрешение за ползване, като по този начин им гарантираме завършването на проекта. Както вече споменах ние ползваме отделно финансиране за играждането на обекта и не разчитаме на приходите от продажби за реализацията на комплекса. Разбира се не на последно място са зелените площи, предвидени в проекта. Напоследък рядко може да се срещне строителство, което да осигурява необходимият % зелени площи и необходимата дистанция от други жилищни сгради.

Какво разбирате обаче под качество? Всеки говори за качество…
По- високо от средното ниво. Ние работим с едни от най-добрите мениджъри на проекти в света. BLVD residence например е изградена с материали от много висок клас и смятам, че може да бъде пример за качествен обект. Същото смятаме да постигнем и с LIVD apartments. Миналата година започна работа и Arco Facility Management и поддръжката на първия ни проект се осъществява изцяло от нас. Идеята ни е да бъдем полезни на нашите клиенти и след завършването на проектите.

А питат ли клиентите за енергийна ефективност, устойчивост на проекта. Интересуват ли се от последващите разходи и склонни ли са да платят повече в началото, за сметка на тях?
Да, клиентите се интересуват. За тяхно улеснение сме направили и предварителни изчисления и смятам, че това е изключително полезна информация, но не за всички е определящ фактор при взимането на решение за покупка.
На този етап клиентите се интересуват на първо място от цената и взимат решение за покупка на тази база. За съжаление това понякога след време изиграва лоша шега.

Какво бихте посъветвали днес клиентите при избор на имот?
Да проверяват  историята на инвеститора и неговата надеждност, качеството  на строителство и построените  от него обекти.  Също така съветвам клиентите да се обърнат към професионален консултант, който да е наясно с всички детайли.  Да се интересуват кой менажира проекта, да проверят юридически и технически как са уредени нещата, да мислят в перспектива–енергийна ефектвност, детски градини, училища, как ще се развива кварталът в близко бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *