post

Арх. Заха Хадид проектира уникален спортно – плувен комплекс за Олимпиадата в Лондон през това лято. Архитектурната концепция на London Aquatics Centre е вдъхновена от флуидната геометрия на движещата се вода, която създава пространствата и контекста им като отражение на крайречния пейзаж на Олимпийския парк. Впечатляващата покривна извивка започва от земята като вълна, под която са приютени басейните на комплекса.

Композицията на плувната зала е оформена около ос, която е перпендикулярна на моста Стратфорд. И трите басейна са приравнени по тази ос.

Тренировъчният басейн се намира под моста, а басейнът за състезания и басейнът за гмуркане са раположени в огромната зала, образувана под приличащия на вълна покрив. Главната цел на проектантите е основата на сградата да представлява подиум, който е директно свързан с моста Стратфорд.

Обемът на плувната зала е развит над тази платформа чрез величествена покривна конструкция, чиито образувателни арки са оформени по продължението на главната композиционна ос. Повърхнината на „черупката” е с двойно параболично огъване, което придава уникалност на цялата сграда. Сложната структура продължава и в екстериорните периферни пространства на комплекса и маркира главния подход откъм моста.

Поради неповторимата специфика на съоръжението, проектът е разработен в два варианта – олимпийски и стандартен, което ще позволи нормалната и пълноценна експлоатация на сградата и след приключване на Лятната олимпиада през 2012 г., съобщава dezona.com.

Разгледайте проекта в детайли в галерията!

Редактор: Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *