post

Електронно подаване на проектните предложения по „Конкурентоспособност” се предвижда да стартира през настоящата година. Това заяви икономическият министър Трайчо Трайков на среща с членове на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за обсъждане на мерки за насърчаване на добросъвестните работодатели. В разговора участваха и трима от неговите заместници – Жулиета Хубенова, Делян Добрев и Димитър Чохаджиев.

Въпреки, че предложенията на КРИБ в областта на данъците и осигуровките не са от преките компетенции на МИЕТ, смятаме, че някои мерки биха допринесли за подобряване на условията за бизнес – например подкрепа за включването в системата на НАП на фискалните устройства на търговските обекти, каза Трайков, цитиран econ.bg. По отношение на микропредприятията обаче трябва да се приложи диференциран подход, за да не се превърне това във финансова и административна тежест.

Икономическото министерство насърчава, включително и чрез финансиране по ОП „Конкурентоспособност”, клъстерната инициатива, но въвеждане на данъчни стимули може да даде вратичка за недобросъвестно ползване на преференциите. Според Трайков географско обособените клъстери увеличават общия оборот на компаниите.

В рамките на европрограмата е предвидено създаване на първия научно-технологичен парк в България, който ще се намира на 4 километър в столицата върху площ от 230 дка, допълни Хубенова. Стойността на проекта е 50 млн. евро и ще представлява хъб за наука и бизнес, който ще включва бизнес инкубатор и лаборатория. В него ще се прилагат т.нар. меки мерки за развойна дейност и приложна наука. В следващия програмен период се очаква да бъдат реализирани още 2-3 подобни парка.

По мерките за въвеждане на саморегулацията Трайков заяви, че това е добра практика в браншове с традиции, но и към нея трябва да се подхожда внимателно, за да не се търсят вътрешни за гилдията ползи. МИЕТ е поръчало изготвяне на оценка за въздействието на Закона за независимите оценители, която е пред финализиране.

Зам.-министър Добрев съобщи, че няма да се пише нов закон за подземните богатства, докато не се изготви окончателно минната стратегията в сектора. Тя ще се съгласува с всички заинтересовани.

По отношение на модерната европейска регулация между доставчици и търговски вериги икономическото министерство, заедно със заинтересованите страни, е разработило проект за изменение на Закона за защита на конкуренцията. Той е в процес на оценка на въздействие, която също е на финален етап.

Трайков предложи по-активно съвместно партньорство с КРИБ по прилагането от догодина на новата методика за държавните такси, които ще бъдат разходоориентирани. Той подчерта, че липсва схема за връзката на компаниите с образователните структури. Участниците в срещата стигнаха до общо мнение, че е нужна съвместна среща с образователното министерство. На нея ще се обсъди участието на бизнеса при съфинансиране на проекти, които повишават професионалната квалификация на младите хора и ги стимулират в търсенето на добро място за бизнес реализация, информират от МИЕТ.

Редактор: Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *