post

Генералният директор на Национална компания “Железопътна инфраструктура” подписа договор за изготвяне на доклад по ОВОС и оценка на съответствието за проект: „Модернизация на жп линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин – Септември“, съобщиха от компанията.

Стойността на договора е 105 000 лева без ДДС, като средствата са осигурени от ОП „Транспорт“.

Срокът за неговото изпълнение е до дванадесет месеца от датата на сключването му.

След приключване на този период, Министерството на околната среда и водите ще излезе с решение, след което НКЖИ ще пристъпи към следващата фаза на проекта, т.е. избор на изпълнител за проектиране и строителство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *