post

Правителството обяви гозопровода „Набуко” в отсечката, която ще бъде изградена на територията на България, за национален обект, съобщиха от пресцентъра на МС.

По този начин ще се облекчат административните процедури по получаването на разрешение за строеж, отчуждаването на имоти за реализацията на проекта и самото строителство на газопровода.

Решението е в съответствие с основните цели на българската енергийна политика за развитие на конкурентни енергийни пазари при опазване на околната среда и осигуряване сигурността на енергийните доставки. Те са свързани с изграждането на добре развита енергийна инфраструктура с оглед диверсификация на газовите източници и маршрути.

Проектът
Nabucco е газов мост от Азия до Европа и най-напредналият проект в Южния газов коридор. Тръбопроводът ще свърже най-богатите на газ региони в света – Каспийския и Близкия Изток с европейския пазар. След завършването на трасето с дължина 3900 км, годишният капацитет на газопровода ще бъде 31 милиарда куб. м. Изграждането на газопровода е подкрепено от Междуправителствено споразумение, подписано в гр. Анкара през м. юли 2009 г., с което се хармонизира правната рамка и се осигуряват стабилни и равнопоставени  условия за пренос на природен газ  за всички партньори и клиенти.

Очаква се през следващите две десетилетия Централна и Западна Европа да бъдат изправени пред значителен недостиг на енергийни доставки, а цените на природния газ да нараснат със свиването на вътрешния добив. Следователно изграждането на тази нова инфраструктура, която да задоволи увеличеното търсене и да гарантира сигурност и диверсификация на доставките, е от съществено значение.

Основният газопровод ще бъде изграден в рамките на един етап от Анкара до Баумгартен. Строителството ще започне в края на 2013 година, с първи пренос на газ в края на 2017 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *