post

Общо 11 оферти бяха отворени по поръчата за проектни мениджъри по санирането на жилищни сгради в Северозападен район, Северен централен район, Североизточен район, Югозападен район, Южен централен район, Югоизточен район и София. Предложенията бяха подадени на открито заседание на комисията, която наблюдава обществената поръчка.

Срокът за приключване на работата на комисията е 45 дни от датата на първото й заседание. Дотогава ще се оповестят ценовите оферти на допуснатите кандидати. Критериите за избор на фирмите са базирани на икономически най-изгодна оферта.

За Северозападния район на България обаче се оказа, че няма нито един кандидат за проект мениджър. Очаква се срокът за подаване на оферти за участие поръчка за този район да бъде удължен с до 30 дни.

Общата стойност на поръчката е 3 613 000 лв. без ДДС. Продължителността на договора е 32 месеца.

Проектните мениджъри трябва да подпомага сдруженията на собствениците на жилища, които ще кандидатстват за еврофинансиране за саниране, при организацията и документацията, техническите дейности и извършването на обследването за енергийна ефективност на сградите.

Пълното енергийно и общотехническо обследване на сградите ще се плаща изцяло с европейски пари, но собствениците ще трябва да покрият половината от разходите по самото саниране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *