Създаването и развитието на конкурентоспособни клъстери е един от приоритетите на Оперативната програма “Конкурентоспособност”. Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова по време на кръгла маса, посветена на напредъка на България в развитието на конкурентоспособни клъстери. Инициативите за развитие на клъстерите са важна насока на съвременната успешна икономическа политика в изграждането на макроикономическа стабилност, повишаване на конкурентоспособността, отваряне на пазара и намаляване на разходите за правене на бизнес, коментира тя.

Хубенова представи възможностите за кандидатстване по процедурата в подкрепа на клъстерите в България. Инициативата се финансира с 15 млн. евро от оперативната програма и е без краен срок за кандидатстване. По нея могат да бъдат финансирани проекти за създаване на нови и развитие на съществуващи клъстери от български предприятия.

Допустими кандидати са както самите фирми, така и образователни институции, изследователски организации, БАН и нейни институти, експериментални лаборатории, изследователски организации, неправителствени организации. Всеки индивидуален проект може да бъде финансиран с максимум 2 млн. лева от програмата.

Основна цел на процедурата е да насърчава бизнес кооперирането и свързването в клъстери като фактор за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.  До момента по тази схема са подкрепени десет клъстера в страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *