post

Спортни обекти и съоръжения от национално значение ще могат да бъдат отдавани на концесия, решиха депутатите, като приеха на второ четене законопроекта за публично-частното партньорство (ПЧП), с който се изменя Законът за физическото възпитание и спорта.

Финансирането, както и строителството и/или управлението и/или поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна или общинска собственост или собственост на публичноправни организации, ще може да се извършва чрез публично-частно партньорство, информира БТА.

Председателят на комисията по физическото възпитание и спорт Огнян Стоичков от “Атака” заяви, че досега законът е бранил спортните обекти с национално значение и не е позволявал да се дават под наем за съвместна дейност с частни партньори, а сега това се отменя. Той посочи, че става въпрос за Националния стадион “Васил Левски”, НСА, т.е за обекти за спортна, възстановителна, тренировъчна и друга дейност.

Законът за ПЧП ще влезе в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на някои текстове, които ще бъдат в сила от 1 септември 2012 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *