post

Междусистемната газова връзка Гърция – България в отсечката, която ще бъде изградена на територията на нашата страна, беше обявена за обект от национално значение, реши на вчерашното заседание на Министерския съвет.

Връзката е проект от ключово стратегическо значение за двете страни в региона, тъй като засилва сигурността и осигурява диверсификацията на доставките в Югоизточна Европа. Реализацията на проекта е свързана с политиката на България, насочена към преодоляване на зависимостта от внос на газ, петрол и енергийни продукти от Русия през Украйна и съответно осигуряване на алтернативни източници и маршрути за доставка.

Връзката Гърция – България, която е ключова газопреносна инфраструктура от регионално значение в рамките на Южния газов коридор, получава 45 млн. евро по Европейската енергийна програма за възстановяване. Усвояването на средствата зависи в голяма степен от избягване на необосновани закъснения по реализацията на проекта.

С това решение газовата връзка Гърция – България става обект с национално значение както на нашата територия, така и на гръцка, тъй като Атина вече взе решение по въпроса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *