post

Национална компания „Железопътна инфраструктура” получи одобрение от ЕК за реализация на проектите по ОП “Транспорт”. Това стана ясно по време на 12- то Заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в края на миналата седмица.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, отпусната на НКЖИ е в размер 882 млн. лв. От тях за 857 млн. лв. са сключени договори с изпълнители, а реално изплатените към изпълнителите са 145 млн. лв.

До края на годината се предвижда да бъдат подадени формулярите за кандидатстване и да бъдат слключени договори за изпълнение по проектите за интермодален терминал Пловдив и рехабилитация на Централна гара София, като работата и по двата проекта се очаква да приключи в края на 2014г.

По отношение на подготовка на проектите за следващия програмен период 2014 – 2020 г, целите на НКЖИ са насочени към постигане на пълна проектна готовност за тези проекти в началото на предстоящата оперативна програма в областта на транспорта.

Одобрен за финансиране е проектът за подготовка на строителството на жп линията Видин-София в участъка Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла.

НКЖИ очаква одобрение за финансиране на подготовка на проекти, които са приоритетни за изпълнение през следващия програмен период 2014-2020 год. Сред тях са модернизация на жп линиите София-Септември, София-Драгоман и София-Перник-Радомир, както и железопътните възли София и Бургас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *