Общо 3 млн. лева ще бъдат инвестирани в ремонт на пътя Бургас-Средец в участъка Дюлево-Аврамов мост. Средствата са осигурени от Програмата за развитие на селските райони, а първата копка беше направена днес от заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова и кметът на Средец инж. Иван Жабов.

„В продължение на десетки години хората от района трябва да минавате по този разбит път или да обикаляте повече от 10 км. по други маршрути, за да стигнете до Бургас. Догодина обаче ще се движите по един истински европейски път”, обърна се към жителите на Дюлево зам.-министър Боянова.

Седем километровата отсечка ще се преасфалтира и разшири с 2 м., ще се изгради отводняване с 14 водостоци и ще се засадят над 25 000 храсти и дървета. С изпълнението на евроинвестицията ще се съкратят времето и разходите за транспорт между селата Дюлево, Дебелт и Драчево, а натовареността на второкласния път Бургас – Средец – Елхово ще се намали.

По проекта се предвижда и рекултивиране на няколко изоставени пътища. Настилката по тях ще се премахне, след което терените ще бъдат изравнени, изорани и включени към съседните площи.

Проектът на община Средец за рехабилитация на пътя Дюлево-Аврамов мост е по мярка 321 от ПРСР. До момента по тази мярка има 223 сключени договора за близо 700 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *