post

През първите четири месеца на тази година са привлечени седем пъти повече инвестиции в сравнение със същия период на миналата година – 407 млн. евро спрямо 63 млн. евро.

Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, който връчи сертификат за инвестиция клас А на фирма „Пластхим-Т”. Това е петата фирма за тази година, сертифицирана по Закона за насърчаване на инвестициите – издадени са четири сертификата клас А и един клас Б.

„Пластхим-Т” ще вложи 32.9 млн. лв. за закупуване на нова екструдерна инсталация за производство на полипиленово фолио, слитер за фолио и рециклираща машина. В предприятието ще бъдат разкрити 32 нови работни места.

Общите инвестиции на сертифицираните през тази година компании са в размер на 454 млн. лв., като по тези проекти ще бъдат осигурени над 580 нови постоянни работни места. За сравнение – през цялата цялата 2011 г. са сертифицирани 4 проекта клас А на стойност 92 млн. лв., по които са разкрити 340 нови работни места.

Сертификатът на „Пластхим-Т” беше получен от председателя на Съвета на директорите на фирмата Цветан Лъжански. Той заяви, че компанията е един от европейските лидери в производството биаксиално-ориентирано полипропиленово фолио и опаковки от пластмаса, които имат приложение в хранително-вкусовата промишленост, строителството, химическата индустрия, транспорта, печатната и цветарската индустрии

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *