post

Производителят на изолации “Изовер” обяви конкурс “2013 ISOVER ENERGY EFFICIENCY THE BEST OF AWARDS”. Той е посветен на най-иновативните енергийно-ефективни проекти, изготвени в България.

Конкурсът търси разработките, които ще определят стандартите в енергийно ефективния дизайн за новото строителство и реновациите.

Право на участие имат проектите, които демонстрират значителни спестявания на енергия и в които има поне един продукт или решение на Изовер.

Проектите за реновация трябва да намалят потреблението на енергия поне 3 пъти в сравнение с предишното си състояние. Новото строителство пък трябва да постигне стандартите за много ниско-енергийни сгради, каквито са пасивните, мулти-комфортните, нулево енергийните и другите подобни къщи или годишното потребление на енергия за отопление и охлаждане да не превишава 50 kWh/m2 на година.

Национално жури, състоящо се от технически експерти, ще избере най-добрия проект във всяка категория. Избраните проекти ще бъдат поканени на европейска церемония по награждаване през юни 2013 г. в Дъблин, Ирландия.

Най-добрите проекти ще бъдат включени в престижната книга ISOVER Best Of Book, която има за цел да насърчава важни европейски проекти в енергийно – ефективен дизайн за по-добър обмен на знания и практики между всички партньори в строителството.

Конкурсът ще бъде отворен за регистрация до 30-ти ноември 2012 година. Пълният регламент и формуляр за участие ще намерите на сайта www.ISOVER-eea.com.

Конкурсът 2013 ISOVER Energy Efficiency The Best of Awards се организира със съдействието на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Центъра за Енергийна Ефективност (ЕнЕфект) и Камарата на архитектите в България (КАБ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *