post

 

Съветникът на министъра на регионалното развитие Вяра Минчева и членът на Управителния съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” Пламен Дерменджиев са определени за представители на страната ни в експертен надзорен комитет на България, Катар и Турция, който трябва да разработи тристранен меморандум, статут и правила за работа на бъдеща проектна компания за подготовка на реализацията на пътя Русе-Свиленград. Бъдещото акционерно дружество ще бъде регистрирано съгласно българското законодателство, ще има надзорен и управителен съвет, информираха от МС.

Решението за създаването на малка проектна компания, която да извърши предварителните проучвания и анализи за изграждането на пътя, беше взето на среща между делегации на трите държави на 26 юни т. г. в София.

В преговорите е постигната договореност до 15 юли да бъде създаден Надзорен комитет на експертно ниво с по двама представители, определени от трите правителства. До 20 септември 2012 г. той трябва да одобри окончателния текст на тристранен Меморандум и да изработи всички необходими документи за създаване на малката проектна компания (визия, мисия, бизнес модел, бизнес план и тригодишен бюджет, статут, устав, вътрешни правила за работа и др.).

Трасето на пътя Русе-Свиленград е част от паневропейска магистрала, свързваща Европа с Истанбул, Турция, и Близкия Изток. Изграждането му изключително ще облекчи пътнико- и товаропотока по това направление, като ще допринесе за засилването на икономическите връзки между държавите от Европа и Близкия Изток.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *