post

В сектор „Води“ по Оперативната програма „Околна среда 2007 – 2013“ са договорени 2,207 млрд. лева или 88 % от средствата за сектора, изплатени са над 355 млн. лв., което е над 14,15 % от средствата за сектора. Изпълняват се и 2 от т. нар. “големи проекти” за водните цикли на Враца и Габрово на обща стойност 241 милиона лева.

Това показват резултатите по програмата след као вчера министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметовете на общините Велики Преслав и Свищов подписаха договори за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и изграждане на ПСОВ. Проектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и са на обща стойност близо 40,1 млн. лева.

Подписаният днес договор с община Велики Преслав е на стойност 10,9 млн.лева. По проект е предвидена реконструкция и изграждане на главни канализационни колектори – 4,189 км. и канализационна мрежа 7,818 км., строителство на второстепенни канализационни клонове – 10,304 км. и канална помпена станция.

Проектът на община Свищов, на стойност 29,2 млн. лева, е за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води,  която ще обслужва над 30 000 реални жители. Благодарение на нейното изграждане ще се преустанови замърсяването на река Дунав. Инвестицията включва и изграждането на 2 канални помпени станции и 8 преливници, довеждащ колектор и канализационна мрежа за 6,2 км.

Към момента успешно са приключили 75 договора за техническа помощ с общ размер на усвоената безвъзмездна финансова помощ в размер на 51,1 млн. лева. Пуснати в експлоатация са 20 обекта в 13 общини: Приморско, Сопот, Белослав, Благоевград, Вълчи Дол, Хисаря, Бургас, Столична община, Казанлък, Каварна, Троян, Перник и Главиница на обща стойност около 165 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *