post

Пет болници получават финансиране за ремонти и модернизиране по Средносрочната рамкова инвестиционна програма по схема на Министерството на здравеопазването за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. с общ бюджет 148 млн. лева, съобщи Дарик.

Парите са за ремонт, оборудване и модернизация на Университетската болница „Д-р Георги Странски”-Плевен, Многопрофилна болница Бургас, Многопрофилната болница Д-р Иван Селимински в Сливен, Университетската болница „Св. Георги” в Пловдив и Многопрофилната болница „Д-р Атанас Дафовски” в Кърджали.

Вчера по същия проект бяха подписани и договорите за подпомагането три болници в с национално значение, 10 лечебни заведения за ранна диагностика на онкологичните заболявания с регионално значение, както и осем домове за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *