post

Общо 62 общини ще получат финансиране по проекти за изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца, както и защитени жилища. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие” Деница Николова при подписване на договори със седем общини по схема за подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск. Вчера договори подписаха общините Казанлък, Нова Загора, Нови Пазар, Плевен, Пловдив, Самоков и Стара Загора.

Според Николова към момента общините са получили общ ресурс от 107 милиона лева, с които ще се осъществят всички необходими инфраструктурни мерки, информира “Дарик”.

В рамките на този ресурс те ще осъществят всички инфраструктурни мерки, обусловени по отношение на изграждането на нови жилищни условия за децата в риск. Паралелно с това това е една голяма инициатива, която събра няколко министерства координирано да постигнат общ, интегриран ефект в инвестициите, каза зам.-министърът. Нашият ресурс се допълва със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които подсигуряват в допълнение на всички средства, които към момента ние сме предоставили за инфраструктура. Този ресурс ще бъде допълнен от тази програма за развитие на социалните услуги, за подсигуряване на адекватната грижа за децата в риск, добави тя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *