post

България се качи на 62-ро от 74-то място в класацията по конкурентоспособност в света на Световния икономически форум (СИФ), предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Това е най-голямото повишение в рейтинга на страната ни през целия период на участие в това издание. Експертите отчитат подобряване на позициите по отношение на почти всички фактори за конкурентоспособност, които са 12 на брой.

Най-голям принос за доброто класиране има представянето по макроикономическата стабилност – 31-во място сред 144 страни. В тази сфера страната прави сериозен скок – от 46-то до 31-во място. Това е свързано с добрите показатели за управлението на държавния дълг; ниския бюджетен дефицит (- 2,1 на сто); нивото на националните спестявания (25 на сто от БВП), сравнително ниската инфлация (3,4 на сто) и други.

В ефективността на пазара на труда България се придвижва със седем позиции напред – от 56-то на 49-то място. Положително се оценява гъвкавостта на пазара на труда, облекчените практики по наемане и освобождаване на работници, сравнително високата степен на участие на жените в работната сила. Сред недостатъците са ниска производителност на труда, подценяване на професионалния мениджмънт, липса на сътрудничество между работодатели и служители.

Така България вече не е на последно място по конкурентоспособност сред страните от ЕС, като изпреварва Словакия, която е на 71-во място и е много преди Румъния, която е 78-ма. Гърция е на 96-та позиция. България е само на две позиции след Унгария.

Най-доброто предишно класиране на България е било през 2010 година, когато тя заема 71-во място сред 139 държави.

Лидер по конкурентоспособност в света за четвърта поредна година остава Швейцария, докато други развити икономики и най-вече САЩ слизат надолу в годишната класация. Сингапур запазва втората позиция, следван от Финландия, която изтласка на четвърто място Швеция. След нея се нареждат Холандия и Германия, сочат резултатите от доклада. “Швейцария заслужи първото място заради иновациите, постиженията на училищната си система, увеличените разходи за изследвания и развойна дейност, солидното сътрудничество с университетския свят и частния сектор”, подчертава СИФ.

Швейцария получи признание и заради ефективността на трудовия си пазар, за това, че има един от най-стабилните макроикономически климати в света, за прозрачността и ефективността на институциите си, както и заради качеството на инфраструктурата в страната и нейния силно развит финансов сектор.

Класацията обаче е много по-неблагоприятна за някои страни и то най-вече от южната част на ЕС, която е изпаднала в тежка криза.

Гърция, една от най-силно засегнатите страни от дълговата криза, е слязла от 90-о на 96-о място в класацията, обхваща общо 144 страни, а Португалия е отстъпила четири места, заемайки 49-о място. Испания е запазила тази година36-ата си позиция. Франция излиза от групата на първите 20 страни, изпадайки на 21-во място.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *