post

World Architecture News обяви конкурс на тема “По-добри градове, по-добри животи”, който е в подкрепа на едноименната кампания на ООН, чиято цел е да насърчава бизнес практики, модели и технологии, предоставящи ефикасни решения на предизвикателствата, предизвикани от урбанизацията, съобщава arhitectura.bg.

Инициативата е свързана и с темата на Световния архитектурен ден 2012 (World Architecture Day 2012) – “Архитектите променят града”, която отразява нарастващата отговорност на архитектите в оформянето на градската тъкан при едно непрестанно увеличаващо се глобално население.

Оценката на кандидатурите е поверена на специална група от експерти от журито на WAN AWARD, които ще търсят най-иновативните и креативни идеи, концепции и скици, без да се впечатляват от детайлни проекти. Всеки участник може да избере конкретен град и да акцентира върху специфчен урбанистичен проблем или пък да предложи общоприложимо решение.

Проектите трябва да бъдат изпратени на адрес: caroline.stephens@wantoday.com в PDF формат, А2 портретен формат до петък, 21 септември 2012 г. Участието е напълно безплатно.

Победителите ще бъдат показани в рамките Световния архитектурен ден 2012 в Лондон (World Architecture Day 2012: London) в понеделник 1 октомври, като големият победител ще получи iPad и публикуване на своя проект в WAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *