post

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и “АТ Инженеринг 2000”, София, подписаха договора за продажбата на 103 970 броя акции, представляващи 100 % от капитала на “Техноекспортстрой” ЕАД, София. Цената по договора е 51 000 000 лева и е заплатена в пълния размер от купувача, съобщават от агенцията.

Според договора купувачът се задължава за срок от три години от датата на придобиване на собствеността върху продаваните акции да запази основния предмет на дейност на дружеството, както и да не инициира или подкрепя, пряко или непряко, ликвидация или преобразуване на Дружеството по смисъла на Търговския закон също в срок от три години.

Строителната компания “Техноекспортстрой” е създадена през 1964 година. Тя е изградила повече от 660 обекта, сред които болници, университети, жилищни сгради, почивни бази, банки, административни сгради, хотели, джамии, библиотеки, концертни и конферентни зали, комерсиални проекти и супермаркети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *