post

15 посланици и ръководители на дипломатически мисии от САЩ, Великобритания, Турция, Пакистан, Нидерландия, Южна Африка, Катар, Литва, Казахстан, Япония, Ирландия, Ирак, Египет и Дания присъстваха на официалната церемония по откриването на първото “зелено” училище със сертификат First LEED в България. Става дума за най-новата сграда в учебния комплекс на Англо-Американското училище в София (ААУ), който се намира в Панчарево.

Училището се отличава от традиционните учебни заведения със своя зелен покрив, иновативни енергоефективни технологии и елементи на екологичния дизайн, които го превръщат в най-екологичното училище в Централна и Източна Европа. Наскоро сградата получи златен LEED EBOM сертификат от Американския съвет за зелено строителство (USGBC).

„Завършването на зданието е дело на цял екип от специалисти. Съчетаването на усилията и познанията на INOS, G&T, Alpenglow, Truexcullins, арх. Иво Петров, MMV и общността на училището допринесе за изграждането на този прекрасен комплекс. Самата сграда ще бъде интерактивно средство за обучение, което ще демонстрира на  учениците как трябва да опазват околната среда”, сподели директорът на Англо-Американско училище Джеймс Ъркхарт.

„Иновативните технологии, фотоволтаичните слънчеви панели, задоволяващи училищните нужди от електроенергия или термалните слънчеви панели, използвани за осигуряване на топлата вода на сградата, сами по себе си не я правят „зелена”. По-скоро цялостният  подход, използван в проекта на училището, го прави „зелено”.

Новата водопроводна система на ААУ е идеалният пример за това. Тя съчетава съществуващи технологии по нов начин – например симулира затворения цикъл на водата в природата и така намалява разхода на питейна вода с около 75%. И това е само една малка част от начина, по който училището функционира”, обясни Уорд Милър, главен съветник по екология в Alpenglow Advisory.

Външната супер-изолация на сградата влиза в симбиоза с естествената вентилация, осигурена за повечето от учебните пространства. Използваната разхлаждаща покривна система пък е разработена така, че изолира достатъчно покрива през лятото, за да няма необходимост от климатична итсталация.

Просторният „зелен” покрив действа като изолация както през лятото, така и през зимата. Той е отличен инструмент за контрол на дъждовната вода, а дори играе ролята на буфер пред нея, като забавя темпа, с който се събира и отвежда водата. „Зеленият” покрив филтрира водата, която минава през него, като по този начин подобрява и нейното качество.

Водопроводната система на сградата също е изключително иновативна. Безводни писоари допринасят за намаляването на разхода на питейна вода с  около 75%. Основната част от икономията на вода, обаче идва от обикновени и не особено скъпи мерки, като например събирането на дъждовната вода за повторна употреба в двуструйните тоалетни и монтажа на евтини аератори в крановете, които създават усещане за по-силна струя като смесват водата с въздух.

Изградената влажна зона в комплекса осигурява възможност на училището да преработва 100% от своите отпадни води на място. Благодарение на интегрирания подход на ААУ, тя ще може да се използва също така като лаборатория на открито за часовете по естествени науки.

ААУ разполага и с т. нар. партидно последователно порционно управление на утайките (SBR), което служи като пречиствателна станция за отпадните води на сградата. Пречистената вода се изпомпва към влажните зони, където се третира допълнително чрез бедни на азот и фосфор корени на тръстика.

След това, водата преминава през тест за качество чрез он-лайн система за наблюдение и се прехвърля гравитационно към сухото езеро или басейн за събиране на дъждовни води. Там тя по естествен път се просмуква в земята и се връща отново в природния воден цикъл. Това помага за презареждане на нивата на подпочвените води в региона.

Някои от другите “зелени” материали и подходи, използвани при строителството са:

· Дърво, сертифицирано от Forest Stewardship Council – институция, която осигурява снабдяване само от устойчиво управлявани гори.

· Специално подбрани грундове, бои, лакове и лепила с ниско съдържание или без летливи органични съединения (ЛОС), които са канцерогени, намиращи се в много от стандартните строителни материали.

· Арматурата в бетона е от 95% рециклирана стомана, а самият бетон съдържа летлива пепел и шлака, които иначе биха могли да бъдат депонирани.

· Озеленяване, което използва предимно местни видове, адаптирани към климата, за да се гарантира, че питейна вода няма да се използва за напояване.

· Охлаждащи покривни материали с висок индекс на отразявяне на слънчевата светлина са използвани за намаляване на градския „топлинен островен ефект”, който се получава при използването на тъмни, поемащи топлина материали, както е нормално на повечето места и да се гарантира, че сградата ще остава прохладна и без използване на климатизация.

Термалната соларна система на сградата затопля водата, докато фотоволтаичната спомага за намаляване на използваното количество електроенергия от мрежата.

Осветителната система използва само ефективни тела и крушки, които работят както в режим общо осветление, така и в аудио-видео режим, за да се подобрят възможностите за учене, като начинът по който са проектирани като система оптимизира използването на естествената светлина.

Отоплителната система е доста стандартна, с радиатори, като има възможност за възстановяване на топлината, включена във вентилацията. Тя е подсилена чрез “пасивен” солар, който се използва най-вече за отопление на югоизточните части на сградата. Това е мястото, където са разположени по-обемни коридори, които обикновено са най-трудни за отопление. В допълнение е монтирана система за диспечеризация и енергиен мениджмънт (BMS) с цел контрол на отоплението в други части на сградата.

„Зеленият” строителен подход на ААУ не само подобрява училищната атмосфера и намалява вредното влияние върху околната среда, но и значително ограничава разходите за електроенергия и вода. Първоначалните разходи за проектиране и строителство на обикновена сграда представляват едва 20% от разходите по нея в продължение на целия й експлоатационен живот. Средно 80% от разходите, които се правят за целия период на експлоатация на една сграда са свързани с нейното функциониране. Фокусирайки се в намаляването на разходите на оперативно ниво, чрез редуциране разходите за поддръжка – “зелените” сгради всъщност намаляват значително разходите на собствениците.

Важна характеристика на „зелените” сгради, която много често остава незабелязана, е свързана с тяхната подобрена вътрешна среда. По-малкото токсични вещества и повечето свеж въздух в сградите допринасят за по-доброто здравословно състояние на обитателите и осигуряват по-добри условия за ефективна работа.

История и награди…

Англо-Американското училище в София е основано през 1967 г. и има 45-годишна история. През 2006 г. то се премести в своята първа специално построена сграда – истинско бижу на образователния и екологичен архитектурен дизайн, разположена на площ от 7 хектара в Панчарево, в покрайнините на София.

Сградата получи множество награди в конкурси за зелена архитектура, организирани от Министерството на околната среда, вестник „Капитал” (2009 г.) и Камарата на архитектите (2010 г.).

Най-голямото признание обаче дойде през март 2012 г., когато Англо-Американското училище в София получи златен LEED EBOM Сертификат от Американския съвет за зелено строителство (USGBC) за настоящата си сграда. През 2009 г. училището взе награда за „Най-добри практики за социална отговорност” от Българския форум на бизнес лидерите. А през 2011 г. то бе удостоено и с приз за „Качество на услугите” от сп. „Форбс”.

Вижте снимки на уникалния учебен комплекс в галерията ни по-долу!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *