post

Строителството на язовир „Луда Яна” ще стартира през 2013 г. и ще струва 1,392 млн. евро с ДДС, които включват също и авторски надзор по време на строителството на язовира.

Договорът за а обследване на площадката и проектиране му бе подписан днес от зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев и консорциум „Г.Каравокирис и партньори инженерни консултанти С.А. – Едафос инженерни консултанти С.А”.

Изпълнителят ще трябва да изготви също тръжната документация за строителството на съоръжението и на пречиствателна станция за питейни води към него.

Срокът за изпълнение на договора  е 38 месеца.

Язовирът ще доставя питейна вода за над 45 хил. души в района на Панагюрище. Понастоящем той се водоснабдява от магистрален водопровод „Марица”, който е на повече от 30 години и е крайно амортизиран. По тази причина и заради продължителното засушаване, довело до силно намаляване на обема на ползваните водоизточници, от 18 юли 2012 г. в Панагюрище бе въведен  режим на водоподаването.

Очаква се изграждането на яз. „Луда Яна” да реши трайно проблема и да осигури достатъчно количество вода за питейни нужди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *