post

Строителният бранш и нарушенията на фирмите в него занимаваха народните представители по време на заседанието им вчера. Те определиха солени глоби за некоректните строители и производители на материали, използвани в сектора – част от приети на второ четене промени в Закона за устройство на територията, съобщи bTV.

Така, например, от 5000 до 30 000 лева ще е санкцията за фирмите – производители на строителни продукти, несъответстващи на изискванията и с доказано ниско качество. Глоба от 1000 до 5000 лева пък заплашва възложител на строеж, неизпълнил задължението си да осигури всичко необходимо за старта на строителството.

Депутатите решиха началникът на Дирекцията за национален строителен контрол да спира изпълнението и да забранява достъпа до строеж от първа до трета категория, който се извършва без влязло в сила разрешение или при съществени отклонения, както и за използване на неотговарящи на изискванията строителни продукти. Достъпът ще се забранява и, ако възложителят не е осигурил строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен.

Правото да спира незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория НС даде на кметовете на общините.

Само лица с дипломи от акредитирано висше училище с квалификация “архитект”, “строителен инженер”, “инженер”, “урбанист” или “ландшафтен архитект” могат да извършват дейности, свързани с проучване и проектиране, записаха депутатите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *