post

Строежи, изградени в периода от 1987 г. до 31 март 2001 г., без строителни документи, няма да бъдат премахвани. Това решени евзеха днес депутатите като проеха промени в Закона за устройство на територията.

Узаконяване на строежите ще става след заявление от собственика до органа, който е трябвало да издаде разрешението за строеж, подадено в едногодишен срок от влизането в сила на приетия днес закон. При незаконно извършени строежи в етажна собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват самостоятелно, актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици в етажната собственост, ако те не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му, съобщава БНТ.

Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване.

Амнистията за незаконните сгради обаче няма да важи за вдигнатите вили в чашките на язовирите, както и за строежите, които вече са в процедура по премахване.
Първата строителна амнистия на незаконните строежи беше обявена през 2001 г. и валидна за обекти без строителни разрешителни, изградени преди април 1987 г. Сега това се дава и за обекти, построени до 31 март 2001 г., когато е влязъл в сила Законът за устройство на територията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *